Tjänster

 

Figuranter

Tillsammans skapar vi ett realistiskt scenarium som bidrar till ett säkrare samhälle. Vi erbjuder figuranter/markörer som agerar och reagerar på omhädertagandet. Vill ni ha blödande och rädda trafikoffer, fotbollshuliganer, bilkapare eller bara vanliga männsikor som har gått vilse, så fixar vi det.

Vi erbjuder olika paketlösningar.

 

HLR med hjärtstarter, HLR barn och 1a hjälpen

En livsviktig utbildning, där DU lär dig hur DU ska rädda liv vid plötsligt hjärtstopp, hantera hjärtstarter och åtgärder vid luftvägsstopp, HLR barn och 1a hjälpen vid olycksfall och hastigt insjuknande

 

Uppvisningar

Vi agerar i olika scenarior, så att publiken  på ett enkelt sätt får uppleva olika händelser. De får te.x se hur ett larmsamtal till SOS alarm behandlas, hur räddningstjänsten arbetar med en bilolycka m.m.

 

Teater

Vi spelar teater i många former. Som kasperteater, på scen, nattvandringar m.m.