Press

Länkar till artiklar, böcker, radio, tv m.m. som vi har medverkat i finns nedan.

 

Beredskapsdagen 2019

Tidnignen Skärgården gjorde ett repotage:

www.skargarden.se/krisberedskap-pa-agendan/ 

Beredskapsdagen 2018

Lokaltidningen Kanalen
 
 
Vår agerande med Adventure Medicine

www.adventuremedicine.se/wp-content/uploads/2017/02/Vildmarksmedicin-omslag-2-249x300.jpg

 

Vår sammarbete med vaxholms fästingsmuseum och Överlevnadsdagen 2017

 www.e-magin.se/paper/mtr3kksg/paper/1#/paper/mtr3kksg