Övningen Ylva, St Görans sjukhus

Övningen Ylva, ST Görans sjukhs

Ett sminkuppdrag på St Görnas sjkhus i Stockholm. Pga av omvärldsläget så övas det mer på PDV(pågående dödligt våld scenario) där explosioner kan vara en av orsakerna till stort skadeutfall. Vi fick i uppdrag att sminka 25 personer som skulle agera skadade(prio 1, röd och prio 2, gul i triagering). Skadepanoramat var hämtat ur verkligheten. Så frakturer, både öppna och slutna, brännskador, splitter, blåmärken, spräckta trumhinnor och ambuterade armar och ben. 
Pga fotoförbud så lägger jag ut gamla foton som föreställer några av de skador som vi smikade. 
Mycket roligt och givande uppdrag. Tack St Görans sjukhus för förtroendet.