Murphy Solution

Vi har inlett ett samarbete med Murphy Solution. Vi agera olika scenario till deras utbildningar i säkerhet. En spännande och utmannade dag för både deltagare och vi.