Figurant på uppdrag åt Adventure Medicine. Akut Omhändertagande i Vildmark, AOV