Beredskapsdagen

Lyssna på föredrag och ta del av uppvisningar som ger dig grundläggande kunskaper och praktiska råd för att  klara dig i olika krissituationer. Besök ”Minimässan”, passa på att gå ombord på Kustbevakningens, Sjöräddningens, Sjövärnskårens och Sjöpolisens spännande fartyg, besök Civilförsvarets ”Hitta Vilse” aktivitet för barn m.m.  
Du hittar oss på minimässan, på scen då vi berättar om hur du ska hantera vardagsskador och i uppvisningen. Försäljning av fakeskador.