AOV Repititionsutbildning

Efter 3 år ska deltagarna i Akut Omhändertagande Vildmark certifiera om sig. Denna gång bistod vi med figuranttjänst med lite nya fall. De som har varit med förr, ska ju få något nytt att sätta tänderna i.