AOV, repetitionskurs

Repetitionsutbildning.

För att deltagarna ska få behålla sin licens, så behöver de göra en repetitionsutbildning vart tredje år. Vi deltog i vanlig ordning med figuranter. Denna gång med ett nytt scenario. Foto: Kerstin Reinholdsson